title-img

Kodėl energiją taupančios lemputės neturi tapti duženomis?

Kodėl energiją taupančios lemputės neturi tapti duženomis?

Elektros energiją taupančios lemputės (dujošvytės lempos) dėl jų sudėtyje esančio gyvsidabrio priskiriamos prie pavojingų atliekų. Lemputes, kaip ir kitas atliekas, būtina rūšiuoti ir negalima mesti į šiukšlių konteinerį su įprastomis buitinėmis atliekomis. Pernai į Lietuvos rinką buvo patiekta daugiau nei 300 tonų dujošvyčių lempų, o perdirbta beveik du trečdaliai šio kiekio. 

Dujošvytėse lempose, kaip ir kitose elektros bei elektroninės įrangos prietaisuose, akumuliatoriuose ir baterijose yra pavojingų aplinkai bei sveikatai medžiagų. Išmetus šių gaminių atliekas į buitinių šiukšlių konteinerius ar į kitą netinkamą vietą, kenksmingos medžiagos pasklinda aplinkoje, o vėliau kartu su oru ar maistu patenka į žmogaus organizmą ir pakenkia sveikatai.

„Dienos trumpėja ir gyventojai vis dažniau namuose naudoja dirbtinę šviesą. Energiją taupančios lemputės pasižymi ilgaamžiškumu, tačiau jos taip pat sugenda. Šios atliekos pavojingos dėl jose esančio gyvsidabrio, todėl norime paskatinti gyventojus perdegusių dujošviečių lempų jokiu būdu nedaužyti ir nemesti bet kur, o atiduoti perdirbimui“, – sako Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) bei Gamintojų ir importuotojų asociacijos (GIA) vadovas Alfredas Skinulis.

Dėl į aplinką pasklindančių gyvsidabrio garų sudužusios dujošvytės lempos priskiriamos kenksmingos atliekoms, todėl jas būtina perdirbti. Vien per 2016 metus buvo surinkta ir sutvarkyta beveik 200 tonų energiją taupančių lempučių atliekų.

„Gyventojai netinkamas naudojimui energiją taupančias lemputes gali priduoti visose jų platinimo vietose arba bet kuriame prekybos centre, jei lempučių skersmuo yra iki 20 cm. Šias atliekas taip pat galima nuvežti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles“, – primena A. Skinulis.

Gyventojus atsakingai pasirūpinti elektros ir elektronikos įrangos bei kitomis atliekomis taip pat skatina visus metus vykdomas aplinkosauginis projektas „Mes rūšiuojam“, kuriame dalyvauja švietimo ir ugdymo įstaigos, automobilių remonto įmonės ir įvairios organizacijos.

„Perdirbant energiją taupančias lemputes pirmiausia iš jų specialia įranga saugiai pašalinamas gyvsidabris. Stiklas, metalas ir keramika perdirbami ir panaudojami naujų gaminių gamyboje“, – sako atliekų surinkimo ir tvarkymo bendrovės „Atliekų tvarkymo centras“ vykdomoji direktorė Kristina Štelmokaitienė.

Pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus ir Aplinkos ministerijos patvirtintas užduotis, šiais metais Lietuvoje turi būti surinkta ir perdirbta 55 proc., visų vidaus rinkai parduotų dujošvyčių lempų. 2016 metais gamintojai ir importuotojai vidaus rinkai patiekė daugiau nei 300 tonų elektros energiją taupančių lempučių.