title-img

Pernai Lietuvoje perdirbta 2,3 tūkst. tonų senų šaldytuvų ir šaldiklių

Pernai Lietuvoje perdirbta 2,3 tūkst. tonų senų šaldytuvų ir šaldiklių

Gamintojai ir importuotojai pernai Lietuvoje pardavė 6,7 tūkst. tonų buityje naudojamų šaldytuvų ir šaldiklių – 15,5 proc. daugiau nei 2015 metais. Atliekų tvarkytojai surinko ir sutvarkė (perdirbo) beveik 40 proc. šių atliekų, skaičiuojant nuo vidaus rinkai patiektos stambios buitinės šaldymo įrangos pagal svorį.

Pagal Europos Sąjungos (ES) teisės aktus ir Aplinkos ministerijos patvirtintas užduotis, šiais metais Lietuvoje turi būti surinkta ir perdirbta 5 proc. daugiau buitinių šaldytuvų ir šaldiklių atliekų, palyginti su 2016 metais. Užduotis 2017 metams padidėjo nuo 50 proc. iki 55 proc. visų vidaus rinkai parduotos buitinės šaldymo įrangos pagal svorį.

„Tam, kad Lietuva vykdytų įsipareigojimus ES, atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema turi veikti nepriekaištingai bei toliau investuojama į atliekų surinkimo infrastruktūrą“, – sako VšĮ Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija (EGIO) vadovas Alfredas Skinulis.

Skaičiuojama, kad gamintojai ir importuotojai 2016-aisiais į Lietuvą pardavimui įvežė apie 30 tūkst. tonų buitinės elektros ir elektroninės įrangos, iš jos 6,7 tūkst. tonų sudarė buityje naudojami šaldytuvai ir šaldikliai.

Ekspertų vertinimu, nemažai elektronikos gaminių vis dar yra šešėlyje, todėl į vidaus rinką kasmet gali būti įvežama mažiausiai 40 tūkst. tonų elektros ir elektroninės įrangos.

Vien EGIO nariai (gamintojai ir importuotojai) 2016 metais vidaus rinkai patiekė 1,6 tūkst. tonų buitinių šaldytuvų ir šaldiklių, o sutvarkė (perdirbo) 780 tonų. Iš viso atliekų tvarkytojai Lietuvoje pernai sutvarkė (perdirbo) 2,3 tūkst. tonų buitinės šaldymo įrangos.

„Augant elektros ir elektroninės įrangos pardavimo kiekiams, atliekų kiekis taip pat didėja. Beveik pusę šių atliekų surinkėjams ir perdirbėjams nepatenka – atliekos teršia aplinką ir kelia pavojų sveikatai“, – sako atliekų surinkimo ir perdirbimo bendrovės „Atliekų tvarkymo centras“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Puškorius.

A. Puškorius primena, kad gyventojai nenaudojamą sugedusią buitinę techniką ir elektronikos prietaisus gali perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui ir už tai gauti atlygį, palikti juos šia technika prekiaujančiame prekybos centre net ir nepirkdamas naujos įrangos. Atliekas taip pat galima nuvežti į savivaldybių įrengtas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles arba išsikviesti atliekų tvarkytoją nebenaudojamai buitinei technikai išvežti.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą) atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis (gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu). Gyventojams taip pat draudžiama tokias atliekas patiems ardyti ar atiduoti neturintiems leidimų surinkėjams ar metalo supirkimo įmonėms.