title-img

Svarbiausia informacija gamintojams, importuotojams ir platintojams

VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Buitinė elektros ir elektroninė įranga – namų ūkiuose naudojama elektros ir elektroninė įranga, taip pat komerciniuose ir pramonės ūkio objektuose, institucijose ir kitur naudojama elektros ir elektroninė įranga, kuri savo pobūdžiu ar sudėtimi panaši į namų ūkiuose naudojamą elektros ir elektroninę įrangą. Elektros ir elektroninė įranga, kurią gali naudoti tiek namų ūkiai, tiek vartotojai, kurie nėra namų ūkiai, laikoma buitine elektros ir elektronine įranga.

Nebuitinė elektros ir elektroninė įranga – išimtinai komerciniuose ar pramonės ūkio objektuose, institucijose ar kitur, išskyrus namų ūkius, naudojama elektros ir elektroninė įranga.

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir nebaigtinis šioms kategorijoms priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas
  1. Temperatūros keitimo įranga

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: šaldytuvai, šaldikliai, automatiniai šaltų produktų išdavimo įtaisai, oro kondicionavimo įranga, garų surinkimo įranga, šilumos siurbliai, radiatoriai, kuriuose yra alyvos ir kita temperatūros keitimo įranga, temperatūrai keisti naudojanti skysčius, išskyrus vandenį.

  1. Ekranai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų, kurių paviršiaus plotas didesnis nei 100 cm2

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: ekranai, televizoriai, skystųjų kristalų nuotraukų rėmeliai, monitoriai, nešiojamieji kompiuteriai, knyginiai kompiuteriai.

  1. Lempos

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: tiesios fluorescencinės lempos, kompaktinės fluorescencinės lempos, fluorescencinių lempų lemputės, didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas, žemo slėgio natrio lempos, šviesos diodai (LED).

  1. Stambi įranga (bent vienas iš išorinių išmatavimų didesnis nei 50 cm).

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, IT ir telekomunikacinę įrangą, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Sąrašas yra nebaigtinis. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas:

a) skalbimo mašinos, drabužių džiovintuvai, indaplovės, maisto ruošimo prietaisai, elektrinės viryklės, elektrinės viryklėlės, šviestuvai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, muzikinė įranga (išskyrus bažnyčiose įrengiamus vargonus), mezgimo ir audimo prietaisai, universalieji komplektai, spausdintuvų blokai, kopijavimo įranga, stambūs monetiniai aparatai, stambūs medicinos prietaisai, stambūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, stambūs automatiniai produktų ir pinigų išdavimo įtaisai;

b) fotovoltinės plokštės.

  1. Smulki įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Ši kategorija apima namų ūkio prietaisus, vartojimo įrangą, šviestuvus, garso ir vaizdo atkūrimo įrangą, muzikinę įrangą, elektrinius ir elektroninius įrankius, žaislus, laisvalaikio ir sporto įrangą, medicinos prietaisus, stebėjimo ir kontrolės prietaisus, automatinius daiktų išdavimo įtaisus, elektros srovės generavimo įrangą. Šiai kategorijai nepriskiriama 1–3 ir 6 kategorijų įranga.

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: dulkių siurbliai, kilimų valymo prietaisai, siuvimo prietaisai, šviestuvai, mikrobangų krosnelės, ventiliavimo įranga, lygintuvai, skrudintuvai, elektriniai peiliai, elektriniai virduliai, rankiniai ir kitokie laikrodžiai, elektriniai skustuvai, svarstyklės, plaukų ir kūno priežiūros prietaisai, kišeninės skaičiavimo mašinėlės, radijo aparatai, vaizdo kameros, vaizdo įrašymo įtaisai, aukštos kokybės garso įranga, muzikos instrumentai, garso ar vaizdo atkūrimo įranga, elektriniai ir elektroniniai žaislai, sporto įranga, dviračių, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kiti kompiuteriai, dūmų detektoriai, šilumos reguliatoriai, termostatai, smulkūs elektriniai ir elektroniniai įrankiai, smulkūs medicinos aparatai, smulkūs stebėjimo ir kontrolės prietaisai, smulkūs automatiniai produktų išdavimo įtaisai, maži prietaisai su įmontuotomis fotovoltinėmis plokštėmis.

  1. Smulki IT ir telekomunikacijų įranga (nė vienas iš išorinių išmatavimų neviršija 50 cm)

Šiai kategorijai priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas: mobilieji telefonai, palydovinės vietos nustatymo (GPS) sistemos, skaičiuoklės, maršruto parinktuvas, asmeniniai kompiuteriai, spausdintuvai, telefonai.

Įmontuotos baterijos – tai į prietaisus įmontuotos baterijos ir akumuliatoriai.

Neįmontuotos baterijos – tai palaidos baterijos arba akumuliatoriai, kurie tiekiami kaip atskiri vienetai ir nėra įmontuoti į prietaisus.

Baterijų rūšys

Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai

Tai švino rūgštinės, nikelio kadmio, nikelio geležies ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, skirti naudoti tik pramonėje ar profesionalioje veikloje, arba naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse. Pavyzdžiui, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami kaip avarinio ar pagalbinio elektros energijos tiekimo šaltiniai ligoninėse, oro uostuose ar biuruose, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami traukiniuose, lėktuvuose, atviroje jūroje esančiose naftos gavybos platformose ar švyturiuose. Taip pat baterijos ir akumuliatoriai, sukurti išimtinai parduotuvėse ir restoranuose naudojamiems nešiojamiems mokėjimo terminalams, parduotuvėse naudojamiems brūkšninio kodo skaitytuvams, televizijose ir profesionaliose studijose naudojamai profesionaliai vaizdo aparatūrai, prie kalnakasių ir profesionalių nardytojų šalmų pritvirtinamoms kalnakasių ir nardymo lempoms, pagalbinės baterijos ir akumuliatoriai, neleidžiantys, kad elektra valdomos durys būtų blokuojamos ar suspaustų žmones, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami valdymui ar įvairių rūšių matavimo ir valdymo įrangoje, baterijos ir akumuliatoriai, naudojami saulės pultuose, fotoįtampą ir kitus atnaujinamos energijos šaltinius naudojančiuose įrengimuose. Prie pramoninių baterijų ir akumuliatorių taip pat priskiriamos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami elektra varomose transporto priemonėse, pavyzdžiui, elektromobiliuose, invalidų vežimėliuose, dviračiuose, oro uostuose naudojamose transporto priemonėse ir automatinėse transporto priemonėse. Čia išvardyti ne visi pavyzdžiai, todėl bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kurie nėra sandarūs ir nėra skirti automobiliams, turėtų būti laikomi pramoniniais.

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai

Tai sandarios baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti rankose ir kurie nėra priskiriami nei automobiliams skirtoms, nei pramoninėms baterijoms ar akumuliatoriams. Šiai rūšiai priskiriamos bet kurios baterijos ar akumuliatoriai, kuriuos vartotojai paprastai gali naudoti buityje. Pavyzdžiui, vieno elemento baterijos (AA, AAA tipo baterijos ir pan.), taip pat baterijos ir akumuliatoriai, kuriuos vartotojai ar specialistai naudoja mobiliuosiuose telefonuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, bevieliuose elektros įrankiuose, žaisluose ir buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, elektriniuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse, restoranuose, oro uostuose, biuruose ar ligoninėse) ir pan.

Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai skirstomi į tris pagrindinius tipus:

  1. neįkraunamos (vienkartinės) – cinko anglies, šarminės mangano, ličio oksido ir kt.;
  2. sagos formos elementai – cinko oro, sidabro oksido, mangano oksido, ličio ir kt.;
  3. įkraunamos – nikelio kadmio, nikelio metalų hidridų, ličio jonų, ličio polimerų, sandarios švino rūgštinės ir kt.
Baterijų rūšys nuo 2025 metų

Baterija (galvaninis elementas) ar akumuliatorius (toliau – baterija ar akumuliatorius) – vykstant cheminės energijos tiesioginei konversijai elektros energiją gaminantis šaltinis, susidedantis iš vieno ar kelių pirminių (vienkartinių) ar antrinių (pakartotinai įkraunamų) elementų.

Automobilių baterija

Automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui skirta baterija arba automobilių baterija – baterija, kuri yra specialiai suprojektuota tiekti elektrinę galią automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui ir kuri taip pat gali būti naudojama pagalbiniams ar atsarginiams tikslams automobiliuose, kitose transporto priemonėse arba mašinose.

Mažųjų transporto priemonių baterija

Baterija, kuri yra sandari, sveria ne daugiau kaip 25 kg ir yra specialiai suprojektuota teikti elektrinę galią ratinių transporto priemonių, kurios gali būti varomos vien elektros varikliu arba kartu ir varikliu, ir žmogaus jėga, įskaitant patvirtinto tipo L kategorijos transporto priemones.

Elektrinių transporto priemonių baterija

Baterija, kuri yra specialiai suprojektuota tiekti elektrinę galią L kategorijos hibridinių ar elektrinių transporto priemonių, traukai ir sveria daugiau kaip 25 kg, arba baterija, kuri yra specialiai suprojektuota tiekti elektrinę galią M, N arba O kategorijų hibridinių ar elektrinių transporto priemonių, traukai.

Pramoninė baterija

Baterija, kuri yra specialiai suprojektuota pramoniniam naudojimui, yra skirta pramoniniam naudojimui po to, kai ji buvo paruošta paskirties keitimui arba kurios paskirtis buvo pakeista, arba bet kuri kita baterija, kuri sveria daugiau kaip 5 kg.

Nešiojamosios baterijos

Nešiojamoji baterija – baterija, kuri yra sandari, sveria ne daugiau kaip 5 kg, nėra specialiai suprojektuota pramoniniam naudojimui ir nėra nei elektrinių transporto priemonių baterija, nei mažųjų transporto priemonių baterija, nei automobilių baterija.

Bendrosios paskirties nešiojamoji baterija – nešiojamoji baterija (įkraunamoji ar neįkraunamoji), specialiai suprojektuota taip, kad būtų sąveiki, ir esanti vienos iš šių įprastų formų: 4,5 volto (3R12), diskinis elementas, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 voltai (PP3).

Pagrindinė informacija ką turi žinoti elektroninę prekybą vykdantis elektronikos ir baterijų pardavėjas (sprendimų medis)

Informacija gamintojams ir importuotojams (lietuvių kalba)

Informacija gamintojams ir importuotojams (anglų kalba)