title-img

Visuomenės poreikiai dėl švarios aplinkos turi būti įgyvendinti

Visuomenės poreikiai dėl švarios aplinkos turi būti įgyvendinti

Kasmet sparčiai didėjant elektronikos atliekų kiekiams, kuriuos reikalauja surinkti ir perdirbti tarptautiniai bei nacionaliniai teisės aktai, svarbu įvairiomis priemonėmis siekti, kad viešasis interesas atliekų tvarkymo srityje būtų įgyvendintas.

Tokios nuostatos laikosi VŠĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos“ (EGIO) vadovas Alfredas Skinulis, organizuodamas EGIO narių pareigų vykdymą.
„Labai svarbu laikytis aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Kuriama atliekų surinkimo ir perdirbimo sistema turi būti nuolat tobulinama, plečiama, privalo nepriekaištingai funkcionuoti,“ – sako A.Skinulis.

Aplinkos apsaugos reikalavimai nuolat griežtėja. Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nustato, kad nuo 2019 m. minimalus kasmet pasiekiamas atliekų surinkimo lygis valstybėje ES narėje turi būti 85 proc. susidariusių elektronikos ir elektroninės įrangos atliekų pagal svorį.
A.Skinulis sako, kad vis didėjančias atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis jo vadovaujamai organizacijai pavyksta įgyvendinti nuosekliai plečiant atliekų surinkimo tinklą. Šiuo metu EGIO yra įrengusi ir naudoja dvigubai daugiau atliekų surinkimo vietų, nei numato teisės aktai, kurių įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerija. EGIO įvairiuose Lietuvos regionuose turi 120 specialių atliekų surinkimo vietų, 84 stambių atliekų surinkimo aikšteles, taip pat elektroniką surenka iš 1000 elektronikos platinimo vietų. Atliekos taip pat renkamos ne tik fiksuotose surinkimo vietose, o apvažiuojant gyventojus specialiu transportu. Atliekų surinkimas vyksta ir per projektą „Mes rūšiuojam“.
EGIO per praėjusius metus įvykdė elektronikos atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis – pagal savo organizacijos narių įsipareigojimus perdirbo daugiau kaip 3400 tonų elektros ir elektronikos prietaisų atliekų.
Apie trečdalį Lietuvos elektronikos gamintojų ir importuotojų vienijanti EGIO ne tik organizuoja įvairius projektus elektronikos atliekų surinkimui, bet ir informuoja visuomenę apie elektronikos atliekų daromą žalą gamtai bei pakartotinio atliekų panaudojimo naudą. Jau keletą metų vyksta projektas „Mes rūšiuojam“, kuriame dalyvauja švietimo įstaigos, įmonės, automobilių servisai, aktyvios bendruomenės. Šiemet prasidėjo naujas visuomenės švietimo projektas „Mes rūšiuojam“ Akademija, kuris Lietuvos gyventojams populiariai ir patraukliai pristato atliekų rūšiavimo naudą, perdirbimo ir pakartotinio žaliavų panaudojimo galimybes.

Kaip žinoma, elektronikos ir buitinės technikos atliekų negalima mesti į buitinių šiukšlių konteinerius, nes patekę į sąvartynus tos atliekos dėl jose esančių pavojingų medžiagų gali pridaryti žalos gamtai. Perdirbant tokias atliekas gaunamos antrinės žaliavos, kurios ne tik neužteršia aplinkos, bet ir leidžia sumažinti įvairių naujų gaminių savikainą.