title-img

Apie mus

Elektros ir elektroninė įranga
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Organizacija vykdo šias gamintojams ir importuotojams nustatytas pareigas: 

elipse Registruoja Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;

elipse Organizuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą;

elipse Vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis;

elipse Informuoja bei šviečia visuomenę elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais;

elipse Teikia ataskaitas Vyriausybės įgaliotai institucijai šios institucijos nustatyta tvarka;

elipse Konsultuoja elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo klausimais.

Organizacijos veiklos ataskaitos:

pdf 2023 m.

pdf 2022 m.

pdf 2021 m.

pdf 2020 m.

pdf 2019 m.

pdf 2018 m.

pdf 2017 m.

pdf 2016 m.

pdf 2015 m.

pdf 2014 m.

pdf 2013 m.

pdf 2012 m.

Organizacijos veiklos organizavimo plano vykdymo ataskaitos:

pdf2022 m.

pdf2021 m.

pdf2020 m.

pdf2019 m.

pdf2018 m.

pdf2017 m.

pdf2016 m.

pdf 2015 m.

pdf 2014 m.

pdf 2013 m.

 

Informacija apie vykdytas Veiklos organizavimo plane ir Švietimo programoje numatytas priemones bei Finansavimo schemos vykdymą: 

2024 m.