title-img

Aplinkos ministerija: bus šalinami GPAIS trūkumai

Aplinkos ministerija: bus šalinami GPAIS trūkumai

Pasirašyta sutartis su nauju GPAIS sistemos vystytoju, kuris pašalins  gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos trūkumus, tapusius našta vartotojams pastaruosius ketverius metus. Atnaujinta sistema bus  patogi duomenų teikimo ir kaupimo vieta, rašoma Aplinkos ministerijos pranešime žiniasklaidai.

„Džiugu matyti, kad mūsų sprendimas pirmiausia investuoti į komandą ir tik po to į informacinę sistemą pasiteisino. Pirkimo metu  sutaupyta daugiau nei 1 mln. eurų, lyginant su pradinėmis kainomis. Tikiu, kad naujas požiūris, intensyvi komunikacija su rinkos dalyviais šią sistemą pavers pagalbininku, o ne našta verslui.“, – teigė aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Nuo pat GPAIS sistemos paleidimo daugelis vartotojų susidūrė su įvairiais jos trūkumais, o pati sistema sukūrė didžiulę naštą verslui. Taip nutiko todėl, kad jos vystymui  valstybė ilgą laiką neskyrė  nei reikiamų resursų, nei dėmesio. Sistemos vystymas kartais neatliepdavo naujausių teisės aktų, todėl tekdavo dalį jos funkcionalumų visai pristabdyti.

Praėjusiais metais buvo suburta specialistų ir ekspertų komanda šiai sistemai vystyti ir prižiūrėti. Metų pabaigoje įvyko naujas sistemos palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas, kuris sėkmingai užsibaigė prieš savaitę pasirašius sutartį su UAB „Atea“.

Pirmiausia  sistemą papildysime  trūkstamais klasifikatoriais,  perdirbamų ir neperdirbamų pakuočių duomenys bus  atvaizduoti metinėse ataskaitose ir suvestinėse.

Vėliau bus sprendžiama alyvų gaminių sąrašų ir apmokestinamųjų gaminių sąrašų unikalių gaminio kodų problema. Bus siekiama suteikti galimybę verslo subjektams naudoti pasikartojančius gaminio kodus, net jei jų parametrai skiriasi.

Tai turėtų sumažinti šių metų pradžioje didžiausią nepatogumą patyrusių verslo subjektų naštą. Išsprendus pakuočių apskaitos funkcionalumų problemas, įmonės turės pateikti apskaitos duomenis į GPAIS už laikotarpį, kurį buvo sustabdyta apskaita. O alyvų ir apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir  importuotojai galės lengviau tvarkyti  savo apskaitą negalvojant, kaip savo buhalterinės programos duomenis priartinti prie GPAIS.

Tolimesni sistemos vystymo darbai atitinkamai planuojami pagal darbo grupės parengtą techninę specifikaciją, kurioje išgryninti esminiai sistemos  trūkumai. Didelį dėmesį planuojama skirti duomenų integravimo galimybėms ir procesų automatizavimui. Taip pat bus glaudžiai bendradarbiaujama su visais sistemos vartotojais, kuriems ir bus skirta atnaujinta sistema.

Šiuo metu daroma sistemos analizė, ją tikimasi atnaujinti iki šių metų antro ketvirčio pabaigos.