title-img

Elektronikos atliekų tvarkymo užduotys įgyvendintos

Elektronikos atliekų tvarkymo užduotys įgyvendintos

Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacijos (EGIO) 2015 metų ir 2016 metų tarpinės veiklos ataskaitos, apimančios atliekų tvarkymą, finansavimo schemas bei visuomenės švietimo programas, yra priimtos Aplinkos apsaugos agentūroje, o draudimas atitinka visus reikalavimus.

Atliekų tvarkymo rinkoje kilus sujudimui dėl elektronikos atliekų tvarkymo, pasigirdo kalbų apie tai, kad neva Lietuvoje trūksta elektronikos atliekų, neįmanoma sutvarkyti jų tiek, kiek reikalauja Lietuvos įstatymai ir Europos Sąjungos direktyvos. Su situacija rinkoje susipažinę specialistai mano, jog tokie vieši svarstymai reikalingi siekiant išvengti pagrindinės gamintojų ir importuotojų pareigos – atliekų tvarkymo. Kol viešumoje netyla ginčai dėl reikalingų atliekų kiekių, EGIO nuosekliai vykdo numatytas užduotis. Aplinkos apsaugos agentūra patvirtino, kad organizacija 2015 m. įvykdė visas Vyriausybės nustatytas atliekų naudojimo ir perdirbimo užduotis.

„Tam kad mūsų organizacijos narių užduotys būtų įgyvendintos, nuosekliai dirbame, todėl priartėjus ataskaitų laikui netenka ginčytis nei su kontroliuojančiomis institucijomis, nei kaltinti atliekų tvarkytojus dėl neįvykusių konkursų ar versti kaltę per mažam atliekų kiekiui“, – sako EGIO vadovas Alfredas Skinulis.

2016 m. EGIO yra įrengusi ir eksploatuoja 115 elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo vietų visoje Lietuvoje. Tai daugiau kaip dvigubai viršija tą aikštelių skaičių, kokio reikalauja teisės aktai, kurių įgyvendinimą prižiūri Aplinkos ministerija. Organizacija ir toliau planuoja nuoseklų elektronikos priėmimo vietų skaičiaus didinimą. Atliekos taip pat renkamos ne tik fiksuotose surinkimo vietose, o apvažiuojant gyventojus specialiu transportu. Atliekų surinkimas vyksta įgyvendinant projektą „Mes rūšiuojam“ .

EGIO šiuo metu vienija 725 elektros ir elektroninės įrangos gamintojus ir importuotojus. Lyginant su praėjusiais metais, organizacijos narių skaičius išaugo 6,7 proc. EGIO per praėjusius metus įvykdė elektronikos atliekų surinkimo ir perdirbimo užduotis – pagal savo organizacijos narių įsipareigojimus perdirbo daugiau kaip 3400 tonų elektros ir elektronikos prietaisų atliekų. Per pirmą šių metų pusmetį jau surinkta ir perdirbta apie 2000 tonų elektronikos atliekų.

Aplinkos apsaugos reikalavimai nuolat griežtėja. Europos Sąjungos (ES) direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų nustato, kad nuo 2019 m. minimalus kasmet pasiekiamas atliekų surinkimo lygis valstybėje ES narėje turi būti 85 proc. susidariusių elektronikos ir elektroninės įrangos atliekų pagal svorį.

Kaip žinoma, elektronikos ir buitinės technikos atliekų negalima mesti į buitinių šiukšlių konteinerius, nes patekę į sąvartynus tos atliekos dėl jose esančių pavojingų medžiagų gali pridaryti žalos gamtai. Perdirbant tokias atliekas gaunamos antrinės žaliavos, kurios ne tik neužteršia aplinkos, bet ir leidžia sumažinti įvairių naujų gaminių savikainą.