title-img

Gamintojams ir importuotojams

Elektros ir elektroninė įranga
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Šioje skiltyje rasite visą reikiamą informaciją skirtą gamintojams ir importuotojams. Aplinkosauginius reikalavimus, sutartis bei kitą svarbią informaciją.

eei-icon_1

Elektros ir elektroninės įrangos kategorijos ir nebaigtinis šioms kategorijoms priskiriamos elektros ir elektroninės įrangos sąrašas

eei-icon_1

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams, importuotojams ir platintojams.

eei-icon_1

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo sąlygos 2022 metams.

eei-icon_5

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo skaičiuoklė 2022 metams