title-img

Gyventojams ir įmonėms

Elektros ir elektroninė įranga
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Vietos, kuriose surenkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos:

KAIP TVARKYTI  ELEKTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS ATLIEKAS?

Jei turite elektros ir elektroninės įrangos atliekų, Jūs galite:

– kreiptis į VšĮ “Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija”;
– nuvežti jas į šių atliekų surinkimo aikšteles;
– platintojai privalo, nereikalaudami papildomai sumokėti, priimti vartotojo atiduodamas elektros ir elektroninės įrangos atliekas tuo atveju, jeigu jos yra tos pačios paskirties kaip platintojo parduodama elektros ir elektroninė įranga;
–  išsikviesti elektros ir elektroninės įrangos tvarkytojus, kad jie patys išsivežtų nebenaudojamą įrangą.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekų negalima šalinti į buitinėms atliekoms skirtus konteinerius. Patekusios į aplinką (vandenį, gruntą, atmosferą), atliekos gali užteršti ją pavojingomis toksiškomis medžiagomis: gyvsidabriu, švinu, kadmiu, chromu.

Didelių gabaritų (DG) atliekų surinkimo aikštelės – tai vietos, kur gyventojai gali atvežti ir nemokamai palikti buityje susidariusias didelių gabaritų, statybos ir griovimo, elektros ir elektroninės įrangos, naudotų padangų, buities pavojingąsias (baterijas, akumuliatorius, transporto priemonių pavojingas atliekas, buitinės chemijos atliekas), biologiškai skaidžias atliekas ir antrines žaliavas.

Išsamesnę informaciją apie komunalinių atliekų tvarkymą ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (jų darbo laiką, kokios atliekos ten yra priimamos) galite rasti savivaldybių tinklapiuose (http://www.lsa.lt/) arba skambindami savivaldybės informacijos telefonais.

Gyventojams

Buityje ar įmonių veikloje susidarančių atliekų įvairovė – dydžiais, medžiagomis, pavojingumo laipsniu – labai didelė. Kasdieninis atliekų rūšiavimas tampa vis sąmoningesnis ir svarbesnis, tačiau tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys susiduria su koncentruotos, tikslios ir greitai gaunamos informacijos stoka – kur dėti jau išrūšiuotas ir paruoštas išmetimui atliekas.

Nors informacijos apie rūšiavimą yra daug, atliekų išvežimas kasdienybėje vis dar kelia iššūkių ir nemažai klausimų. Atsakymai į juos dabar greitai, paprastai ir lengvai visiems prieinami internetiniame tinklalapyje atliekos.lt. Atliekos.lt pateikiama aktualizuota, susisteminta atliekų rūšiavimo ir perdavimo atliekų tvarkytojams informacija, kuria gali naudotis gyventojai ir juridiniai asmenys, spręsdami atliekų rūšiavimo ir šalimo klausimus.

Jei pageidaujate, kad jūsų įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje VšĮ “Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” organizuotų elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimą – registruokitės el. paštu: info@eei.lt ar tel.: +370 600 900 30 ir mes tuo pasirūpinsime.

Daugiau informacijos apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo sistemą ir galimybę ja naudotis – kreipdamiesi el. paštu info@eei.lt ar tel.: +370 600 900 30