title-img

Platintojams

Elektros ir elektroninė įranga
VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija” yra pelno nesiekianti, licencijuota organizacija, kurios tikslas – geriausiomis sąlygomis vykdyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojams ir importuotojams LR atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Šioje skiltyje rasite visą reikiamą informaciją skirtą platintojams. Aplinkosauginius reikalavimus, informacinį plakatą bei kitą svarbią informaciją.

eei-icon_1

EEĮ atliekų surinkimo organizavimo sutarties forma 2020 metams.

eei-icon_1

Priimtų produktų atliekų apskaitos žurnalas.

eei-icon_6

Elektros ir elektroninės įrangos platintojams informacinis plakatas. Informacinis plakatas elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių platintojams.

eei-icon_4

Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti elektros ir elektroninės įrangos platintojams.